Targowisko Miejskie

Targowisko Miejskie „Mój Rynek” znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej
Czynne w środy i soboty z wyjątkiem świąt przypadających w te dni tygodnia, w godz.6.00–15.00

Stawki opłaty targowej od 1 stycznia 2016 r.